HIBRITE - Casper Lamp - ANIMA Barcelona

Strategy & Design

hibrite_casper01_by_anima.jpg hibrite_casper02_by_anima.jpg hibrite_casper03_by_anima.jpg

Hibrite

Casper Lamp

Casper és un llum LED d'escriptori que combina elements soft i naturals. A la versió wood emergeix des de la taula com una extensió de la mateixa. El seu braç totalment moldejable mitjançant el sistema gooseneck permet orientar en qualsevol posició el llum LED. Un petit rebaix a la base permet canviar entre diferents intensitats de llum. Tota una superventes.