INFANTIUM - R-Band - ANIMA Barcelona

Strategy & Design

r-band_01_by_anima.jpg r-band_02_by_anima.jpg r-band_03_by_anima.jpg

Infantium

R-Band

Aquesta polsera mèdica controla constants vitals com la conductivitat de la pell o indicadors cardíacs per poder analitzar les emocions en temps real, tant com el cervellinterpreta les respostes del cos als estímuls. R-Band pot observar i entendre tant les emocions bàsiques o complexes en temps real, per exemple, ajudant a estudiants a estar més motivata. Visió de computadora amb raonament humanitzat.