vFDDZ - Kettle - ANIMA Barcelona

设计 与 创新

kettle_01_by_anima.jpg kettle_03_by_anima.jpg kettle_02_by_anima.jpg

FDDZ

Kettle

这个漵壶蒻为FDDZ设计鎏ㄛ该业领头樕ㄛ专鬄癰该帠产场ㄛ这个鉬决条产龤擩捙駍曚曚个竻眭儢实现这个设计ㄩ烤个浓咖啡祌