Faucets - ANIMA Barcelona

设计 与 创新

faucets9_by_anima_copia.jpg faucets3_by_anima.jpg faucets4_by_anima.jpg faucets6_by_anima.jpg faucets7_by_anima.jpg faucets8_by_anima.jpg faucets5_by_anima.jpg

Joinwill

水龙头系列

该水龙头系列的设计是为了完整Joinwill品牌(上海)卫浴产品系列。不同的设计都是为了不同类型的洗手间。