HIBRITE - Casper Lamp - ANIMA Barcelona

设计 与 创新

hibrite_casper01_by_anima.jpg hibrite_casper02_by_anima.jpg hibrite_casper03_by_anima.jpg

Hibrite

Casper Lamp

Casper蒻擩帠书鷋led灯ㄛ蒻艕软”结灯从桌磾处磎蝃蘦来ㄛ带呇駍闀调节鎏灯煍ㄛ蠯过鹅颈竻统呇畷led灯戩导个糔鷍ㄛ蹓顐鎏幙螤樾来侞变嫄“鎏灯恞阰”齱这绝对蒻擩个畅销产龤