Presentació davant el Lendakari Urkullu de la polsera Repsol dissenyada per Ànima Barcelona durant la biennal BIEMH2016.

Ànima Barcelona conjuntament amb Petronor i Tecnalia han desenvolupat un sistema de seguretat per la localització de les persones en espais confinats durant l’etapa de parada per manteniment a les refineries.

La polsera dissenyada per Ànima permet la localització dels treballadors per que, en el cas que es produeixi una emergència, tenir la certesa de que ningú s’ha quedat din d’una àrea determinada o si fos el cas, tenir-ho localitzat per procedir a l’evacuació. Dos sistemes 100% fiables.

El primer sistema consisteix en un control d’accès basat en targetes inalàmbriques col·locades a l’entrada dels espais confinats. 

El sistema dissenyat per Ànima es basa en un sistema de geoposicionament en interiors per mitjà la balisses amb tecnología inalàmbrica que detecten als operaris gràcies a uns dispositius miniaturitzats que s’inclouen a la roba o accessoris, com per exemple al casc o una polsera. Un cop detectats, les balisses informen al sistema central via 3G de la posició de la persona.