R-Band

  • R-Band
  • R-Band
  • R-Band
  • R-Band

Aquesta polsera mèdica controla constants vitals com la conductivitat de la pell o indicadors cardíacs per poder analitzar les emocions en temps real, tant com el cervellinterpreta les respostes del cos als estímuls. R-Band pot observar i entendre tant les emocions bàsiques o complexes en temps real, per exemple, ajudant a estudiants a estar més motivats. Visió de computadora amb raonament humanitzat.

Client: Robbie AI

Category: Science & Health