Infusion Pump

  • Infusion Pump
  • Infusion Pump
  • Infusion Pump
  • Infusion Pump

Aquesta és una bomba d’infusió molt especial, ja que pot subministrar sèrum sense necessitatd’estar elevada sobre una barra. El repte consistia en millorar la usabilitat del producte, ja que era complicat posar tots els cables i ampolles de diferents mides. A més, s’ha treballat en un concepte estanc a les zones crítiques, fent-lo ideal per l’ús a hospitals mòbilso de companya.

Client: Zonx

Categoria: Ciència i salut

Compartir Guardar