Öhll · Öhll Clip

  • Öhll · Öhll Clip
  • Öhll · Öhll Clip
  • Öhll · Öhll Clip

电动滑板车和自行车通用支架

Öhll Clip 是适用于电动滑板车和自行车的通用支架,兼容 Öhll 配件和挂包。

该支架在目前市场上兼容性最佳,可完美适配几乎所有的电动滑板车和自行车。

该支架坚固且安全,承重高达 8 Kg。

采用 2 块自粘橡胶条和 4 颗螺钉,安装十分简单。

Client: Öhll

Category: Mobility