DESCRIPCIÓ: Té per objecte desenvolupar un pegat intel·ligent que reculli les dades relacionades amb la deshidratació patida per l’esportista durant la seva activitat. Tot plegat a fi de preveure amb antelació la presa de mesures per evitar deshidratacions en futures activitats esportives. PARTNERS:   SUPORT: PRESSUPOST:  Pressupost: 108.119€ Subvenció: 89.494€