DESCRIPCIÓ:

Té per objecte desenvolupar un pegat intel·ligent que reculli les dades relacionades amb la deshidratació patida per l’esportista durant la seva activitat. Tot plegat a fi de preveure amb antelació la presa de mesures per evitar deshidratacions en futures activitats esportives.

PARTNERS:

 

SUPORT:

PRESSUPOST: 

Pressupost: 108.119€

Subvenció: 89.494€