Land · Measuring tape

  • Land · Measuring tape
  • Land · Measuring tape
  • Land · Measuring tape

Cinta mètrica

Aquest producte va ser dissenyat per poder suportar un ús dur i professional. Es van realitzar varies versions amb elements innovadors basats en un profunt estudi d’usuari i de productes existents al mercat.

Client: Land

Categoria: Tools & Industry