‘ANIMA Design sens dubte ha sabut portar la marca Barcelona al seu estil amb personalitat pròpia.’