Almirall · Satkam

  • Almirall · Satkam
  • Almirall · Satkam
  • Almirall · Satkam

Esprai dispensador de medicació

Satkam és un dispositiu mèdic que actua com a dispensador de medicació-esprai, facilitant a persones amb esclerosi múltiple (EM) l’auto aplicació d’un medicament en casos en els quals, degut a la malaltia, existeix una dificultat motriu a les mans i/o braços per espasticitat.

El 73% dels pacients amb EM amb ≥10 anys d’evolució experimenten algun tipus de problema funcional a les mans, però de caràcter moderat en 1/3 dels casos.

El disseny d’aquest dispositiu permet dispensar un esprai complert simplement tancant la mà, un acte reflex que els humans tenim des del naixement.

Aquesta solució permet als pacients medicar-se per si mateixos, incrementant així la seva autonomia i el compliment de la pauta de tractament prescrita.

Amb les troballes dels estudis de pacients i estudis tècnics, es va poder aportar una solució amable, tant a nivell funcional com formal.

Client: Almirall

Categoria: Science & Health